ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן הדרכות TRM עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 164
תאריך פרסום: 06/12/2023
תאריך סיום פרסום: 06/12/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: צחי לאור - MRC
פרטי ההודעה: