ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותים משפטים שוטפים בתחום דיני עבודה לרשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 01
תאריך פרסום: 03/01/2024
תאריך סיום פרסום: 03/01/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: עד ליום 31.05.2026
שם ספק/לקוח: גולדפרב, גרוס, זליגמן ושות'
פרטי ההודעה: