ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי הפעלה, סיוע ותמיכה במערכות התקשוב וציוד הקצה של רש"ת ברחבי הארץ (מס"ר), עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 125
תאריך פרסום: 19/09/2023
תאריך סיום פרסום: 19/09/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2025 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: נס א.ט. בע"מ
פרטי ההודעה: