ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה למתן שירותי תדלוק לכלי טיס בנתב"ג
מספר ההודעה: 32
תאריך פרסום: 18/10/2023
תאריך סיום פרסום: 18/10/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.11.2024 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: פז שירותי תעופה בע"מ
פרטי ההודעה: