ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לאספקת חלקי חילוף למעמיסי מכולות ומדרגות נוסעים, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 80
תאריך פרסום: 03/07/2024
תאריך סיום פרסום: 03/07/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: החל מיום 15.01.2025 ועד ליום 14.01.2027
שם ספק/לקוח: EUROPE TLD
פרטי ההודעה: