ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה לאספקת מלגזות דיזל, שירותי תמיכה טכנית ואספקת חלקי חילוף, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 110
תאריך פרסום: 22/08/2023
תאריך סיום פרסום: 22/08/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: יוניון רכב תעשייתי בע"מ
פרטי ההודעה: