ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי יעוץ וליווי בתחום קיימות וחסכון במשאבים, עבור רשות שדות התעופה
תאריך פרסום: 10/07/2023
תאריך סיום פרסום: 10/07/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: עד לתאריך 31.12.2023
שם ספק/לקוח: אתוס אדריכלות וסביבה בע"מ
פרטי ההודעה: