ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לשימוש בנכס בנמל התעופה רמון
מספר ההודעה: 24
תאריך פרסום: 31/07/2023
תאריך סיום פרסום: 31/07/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: קיו איי אס ישראל בע"מ
פרטי ההודעה: