ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ניהול, איסוף, הפעלה, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערך עגלות כבודה בשירות עצמי בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 57
תאריך פרסום: 13/05/2024
תאריך סיום פרסום: 13/05/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2024 - 01.07.2024
שם ספק/לקוח: מנוליד חרות מערכות בע"מ
פרטי ההודעה: