ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה למתן שירותים של ניהול והפעלת מגרשי חנייה בנתב"ג ובמסוף בגין
מספר ההודעה: 46
תאריך פרסום: 20/12/2023
תאריך סיום פרסום: 20/12/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2024 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: מרחבים טל בע"מ
פרטי ההודעה: