ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לתכנון, התאמה, ניהול והפעלה של שני בתי קפה האחד בזרוע B והשני בזרוע C באולם הנוסעים היוצאים בטרמינל 3 בנתב"ג
מספר ההודעה: 43
תאריך פרסום: 13/12/2023
תאריך סיום פרסום: 13/12/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 29.02.2024 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: קפה משמר השרון בע"מ
פרטי ההודעה: