ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ביטוח נסיעות לחו"ל עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 91
תאריך פרסום: 19/07/2023
תאריך סיום פרסום: 19/07/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 1.10.2023 - 01.09.2023
שם ספק/לקוח: הראל חברה לביטוח בע"מ
פרטי ההודעה: