ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לביצוע קורסי גפ"מ, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 06
תאריך פרסום: 10/01/2024
תאריך סיום פרסום: 10/01/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: פז-גז בע"מ
פרטי ההודעה: