ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: רכישת בעלות וזכויות שימוש בקנה תקשורת בסמוך למסוף אלנבי, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 105
תאריך פרסום: 16/08/2023
תאריך סיום פרסום: 16/08/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: פרטנר פתרונות תקשורת נייחים
פרטי ההודעה: