ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ניקיון, סבלות, ואחזקה בטרמינל, במשרדים, בשטחים חיצוניים ואזורי התמך בש"ת רמון
מספר ההודעה: 132
תאריך פרסום: 19/10/2023
תאריך סיום פרסום: 19/10/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: א. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מ
פרטי ההודעה: