ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקה של תחנת ניטור אוויר
מספר ההודעה: 117
תאריך פרסום: 30/08/2023
תאריך סיום פרסום: 30/08/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 22.05.2024 - 23.05.2023
שם ספק/לקוח: ניהול משאבי הסביבה (אינווירומנג'ר) בע"מ
פרטי ההודעה: