ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי נס"ר, מערכות תקשורת ושירותים נלווים בנתב"ג ובכל אתרי רש"ת, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 69
תאריך פרסום: 03/06/2024
תאריך סיום פרסום: 03/06/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2029 - 01.01.2025
שם ספק/לקוח: בזק בינלאומי בע"מ
פרטי ההודעה: