ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי תיקון תקרים בנתב"ג עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/070/0376/00
תאריך פרסום: 24/06/2024
תאריך אחרון להגשה: 29/07/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז