ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אחזקת סימולטורים עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 162
תאריך פרסום: 05/12/2023
תאריך סיום פרסום: 05/12/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: UFA
פרטי ההודעה: