ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה מסגרת לביצוע עבודות סלילה, בינוי ותשתיות עבור רש"ת
מספר ההודעה: 160
תאריך פרסום: 04/12/2023
תאריך סיום פרסום: 04/12/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.10.2024 - 01.05.2024
שם ספק/לקוח: מצליח זאבי תשתיות פיתוח ויזמות, נ.ס.ח חלבי בע"מ, י.לרר (הנדסה) בע"מ, ותוראב השקעות ופיתוח בע"מ
פרטי ההודעה: