ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ניהול, פיקוח והפעלת מערך המוניות וכן פיקוח על מערך ההיסעים, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 100
תאריך פרסום: 08/08/2023
תאריך סיום פרסום: 08/08/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.01.2024 - 31.12.2024
שם ספק/לקוח: התאמה השמה ומידע (1995) בע"מ
פרטי ההודעה: