ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי רופא אמון עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 49
תאריך פרסום: 17/04/2024
תאריך סיום פרסום: 17/04/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 04.12.2026 - 05.12.2024
שם ספק/לקוח: ד"ר קובי אליהו
פרטי ההודעה: