ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אחזקת רכבי כיבוי תעופתיים בש"ת רמון
מספר ההודעה: 21
תאריך פרסום: 21/02/2024
תאריך סיום פרסום: 21/02/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.07.2026 - 01.08.2024
שם ספק/לקוח: חברת א.צ. טכנולוגיות לרכב ט.נ. בע"מ
פרטי ההודעה: