ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי תיאום וניהול פרויקט הרחבת מערכות BHS/HBS בטרמינל 1 וטרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 67
תאריך פרסום: 03/06/2024
תאריך סיום פרסום: 03/06/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 07.08.2026 - 08.08.2024
שם ספק/לקוח: זיו אב טכנולוגיות בע"מ
פרטי ההודעה: