ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שרותי אחזקה, שדרוגים, שינויים ותוספות למערכות בקרה מרכזית SCADA המותקנת במרכז האנרגיה בנתב"ג המספקת בקרה על מתקנים חיוניים ברשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 130
תאריך פרסום: 18/10/2023
תאריך סיום פרסום: 18/10/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2026 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: א-מרום יועצים בע"מ
פרטי ההודעה: