ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה למתן שירותי ביקורת גבולות במסוף הגבול אלנבי
מספר ההודעה: 97
תאריך פרסום: 31/07/2023
תאריך סיום פרסום: 31/07/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 14.09.2023 - 01.08.2023
שם ספק/לקוח: משרד הביטחון
פרטי ההודעה: