ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: לווי מכון השמה במסגרת ועדת אתור מנכ"ל לרש"ת
מספר ההודעה: 92
תאריך פרסום: 26/07/2023
תאריך סיום פרסום: 26/07/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: מכון קינן שפי בע"מ
פרטי ההודעה: