ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי יעוץ טכני בתחום האוטובוסים התעופתיים בנמל התעופה בן גוריון, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 135
תאריך פרסום: 25/10/2023
תאריך סיום פרסום: 25/10/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 20.11.2025 - 21.11.2023
שם ספק/לקוח: צברטק בע"מ
פרטי ההודעה: