ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לאספקת ארוחות ערב בימי שישי וערבי חג, וארוחות בוקר בימי שבת וחג לעובדי רשות שדות התעופה במרחב העיר אילת
מספר מכרז: 2024/070/0108/00
תאריך פרסום: 30/05/2024
תאריך אחרון להגשה: 18/07/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 30/05/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 18/07/2024 שעה: 10:00