ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה למתן שירותי תחזוקת קו
מספר ההודעה: 31
תאריך פרסום: 28/08/2023
תאריך סיום פרסום: 28/08/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: ATITECH S.P.A
פרטי ההודעה: