ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות מסגרת לאספקת כלי וחומרי עבודה, חומרי אינסטלציה, חומרי גינון וחומרי בנייה, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 73
תאריך פרסום: 18/06/2024
תאריך סיום פרסום: 18/06/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2026 - 01.01.2025
שם ספק/לקוח: כל מתכת מידן בע"מ, עמנואל שלם המרכז לחומרי בניין בע"מ, הספקה לתעשיה בועז סופר בע"מ
פרטי ההודעה: