ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: הסכם מסגרת לאספקה והתקנת גנרטורים עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 32
תאריך פרסום: 17/03/2024
תאריך סיום פרסום: 17/03/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 28.07.2026 - 29.07.2024
שם ספק/לקוח: טרקטורים וציוד איי. טי .אי בע"מ
פרטי ההודעה: