ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
חוזה מסגרת למתן שירותי תכנון, הסדרה, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מתקנים פוטו-וולטאיים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV פוטו-וולטאי, באתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2024/070/0045/00
תאריך פרסום: 22/05/2024
תאריך אחרון להגשה: 08/07/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 22/05/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 07/07/2024 שעה: 12:00