ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לתחזוקה, שדרוג, שינויים ותוספות במערכת מידע גיאוגרפי (GIS) "מגנט", עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 42
תאריך פרסום: 01/04/2024
תאריך סיום פרסום: 01/04/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.07.2028 - 01.08.2024
שם ספק/לקוח: טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ
פרטי ההודעה: