ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי הסעות "שאטל" בתחום השטח הקרקעי בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 104
תאריך פרסום: 13/08/2023
תאריך סיום פרסום: 13/08/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: תור בוס שירות המטייל בע"מ
פרטי ההודעה: