ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה למתן שירותי תמיכה באחזקה למערכות ניווט CVOR/DME/DVOR
מספר ההודעה: 153
תאריך פרסום: 28/11/2023
תאריך סיום פרסום: 28/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 15.01.2026 - 16.01.2024
שם ספק/לקוח: THALES ITALIA SPA
פרטי ההודעה: