ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לניהול, הפעלה, תחזוקה ושירותי תדלוק לרכבי חברות השכרות הרכב בנתב"ג
מספר ההודעה: 13
תאריך פרסום: 05/05/2024
תאריך סיום פרסום: 05/05/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.04.2025 - 01.07.2024
שם ספק/לקוח: דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ
פרטי ההודעה: