ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותי תדלוק ושירותים נלווים לכלי טיס בנמל התעופה בן גוריון
מספר מכרז: 2023/152/0026/00
תאריך פרסום: 13/06/2024
תאריך אחרון להגשה: 04/09/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 13/06/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 08/08/2024 שעה: 09:00