ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שרותי גיבוי חומרה לציוד סורקי גשר, סורקי יד וחיישנים עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 52
תאריך פרסום: 02/05/2024
תאריך סיום פרסום: 02/05/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 05.06.2027 - 06.06.2024
שם ספק/לקוח: זיק סנסורס בע"מ
פרטי ההודעה: