ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי יעוץ בתחום האקוסטיקה, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 46
תאריך פרסום: 11/04/2024
תאריך סיום פרסום: 11/04/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 12.12.2026 - 13.12.2024
שם ספק/לקוח: אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה בע"מ
פרטי ההודעה: