ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזי מסגרת למתן שירותי יצור, אספקה, התקנה ואחזקת שילוט, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 137
תאריך פרסום: 31/10/2023
תאריך סיום פרסום: 31/10/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.05.2024 - 01.12.2023
שם ספק/לקוח: ברעם סיטי פרס בע"מ, א.א פרסומאים (אטדגי) בע"מ
פרטי ההודעה: