ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לאספקת חלקי חילוף ושירותי תמיכה טכנית לממירי 400 הרץ תוצאת חברת ITW GSE
מספר ההודעה: 55
תאריך פרסום: 06/05/2024
תאריך סיום פרסום: 06/05/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: ITW GSE
פרטי ההודעה: