ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שרותי אספקה, התקנה, אחזקה ושדרוגים לציוד בקרה בשדה תעופה רמון, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 31
תאריך פרסום: 14/03/2024
תאריך סיום פרסום: 14/03/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.07.2025 - 01.08.2024
שם ספק/לקוח: ליד בקרה בע"מ
פרטי ההודעה: