ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שרותי התקנה, אחזקה, שדרוג ומתן הדרכות למערכות כיבוי וגילוי אש בנתב"ג ותחנות הנווט
מספר ההודעה: 87
תאריך פרסום: 12/07/2023
תאריך סיום פרסום: 12/07/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2025 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: אורד מערכות בקרה בע"מ
פרטי ההודעה: