ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אחזקת סימולטורים, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 39
תאריך פרסום: 26/03/2024
תאריך סיום פרסום: 26/03/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: UFA
פרטי ההודעה: