ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה מסגרת לאספקה ואחזקה של שירותי תשתיות כבילה באתרי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 76
תאריך פרסום: 19/06/2024
תאריך סיום פרסום: 19/06/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2024 - 01.07.2024
שם ספק/לקוח: בינת יישום מערכות בע"מ, מגלקום בע"מ
פרטי ההודעה: