ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות למתן שרותי אחזקה הכוללים רישיונות לתוכנה, שדרוג, הרחבה, כיול, תמיכה בקו חם, הדרכה והתקנה של מערכת לניטור דליפות דס"ל בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 168
תאריך פרסום: 14/12/2023
תאריך סיום פרסום: 14/12/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: HANSA CONSULT INGENIEURGESELLSCHAFT
פרטי ההודעה: