ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי תכנון מבנה קרקעי בטרמינל 3
מספר ההודעה: 159
תאריך פרסום: 04/12/2023
תאריך סיום פרסום: 04/12/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: פרוייקטאלי
שם ספק/לקוח: מושלי אלדר מ.א אדריכלים בע"מ
פרטי ההודעה: