ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכות פקס ודוא"ל לשרתי Iseries (AS400)
מספר ההודעה: 109
תאריך פרסום: 22/08/2023
תאריך סיום פרסום: 22/08/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2025 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: מסייג'נט בע"מ
פרטי ההודעה: