ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי בידוק בטחוני, סריקה, אבטחה ומנהלה בשדות התעופה חיפה, ראש פינה והרצליה, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 65
תאריך פרסום: 03/06/2024
תאריך סיום פרסום: 03/06/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2024 - 01.07.2024
שם ספק/לקוח: שלג לבן (1986) בע"מ
פרטי ההודעה: